Kısaca Namaz

- İbadetin, namazdaki hareketlerin, zikirlerin manası

İbâdetin ma‘nâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd (kul) kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i rubûbiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rubûbiyetin saltanatı, nasıl ki ubûdiyeti (ibadet) ve itâati ister. [...]

- Namaz Nedir?

Namazın manası; Allah'ı "Sübhanallah" diyerek O'na yakışmayan her şeyden ve yaratılmışların alâmetlerinden ve yok olmaktan tenzîh ve takdîs etmek, "Elhamdülillah" diyerek ihsan ettiği dünya ve ahiret ni'metlerine şükretmek ve "Allahu Ekber" diyerek bütün isim ve sıfatlarıyla her [...]

- Resûlullah'ın (sav) dilinden namaz

Enes b. Mâlik (ra) Peygamber Efendimiz (asm)'ın şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: "Allah'ın insanlara dinlerinden ilk farz kıldığı şey namazdır, (âhir zamanda dinlerinden) geriye en son kalacak olan namazdır, (kıyâmette insanların) ilk hesaba [...]

- Namazın Faziletleri

Nasıl Fâtiha Kur'an'a fihristedir, namazda ibâdetlere fihristedir. Mesela; namaz esnasında yiyip içmemekle oruç, her gün bize verilen yirmi dört saatten bir saatini namaza ayırmakla vakte ve bedene ait zekât, kıbleye yönelerek Kâbe'yi karşımıza almakla hac ibâdetinin [...]

- Beş Vakit Namaz

Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar. Birbirinin misâlidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de, Cenâb-ı Hakk'ın bir saat-i kübrâsı olan şu âlem-i dünyânın saniyesi [...]

- Kâinatın Ortak Dili Namaz

Rabbimizin, "Ben cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım" buyurmuş olması, insanların ve cinlerin en mühim ve büyük vazifesinin Allah'a (cc) kulluk ve ibâdet olduğunu aşikâre ifade etmektedir. Kur'ân'ın bu emrine imtisal edip [...]

- Namaz kıymetli, mühim, ucuz ve masrafsızdır!

Namaz ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır; hem namazsız adam ne kadar dîvâne ve zararlı olduğunu iki kerre iki dört eder derecesinde kat'î anlamak istersen, [...]