Hakkında

Namazın îmandan sonra en önemli ibâdet olduğunu gerek Kur'ân'ın âyetlerinden, gerekse Peygamber Efendimiz'in (asm) hadislerinden anlamak mümkündür.

Peygamber Efendimiz'in (asm) bildirdiği üzere "Namaz, dinin direğidir. Kim namazı terk ederse dinini yıkmış olur." (Beyhakî, Şuabu'l-Îman) Din ise, "Saadetin ziyasıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selâmetidir." (Muhâkemat) Yani namazı terk eden veya namazsızlığa teşvik eden, saadet ve mutluluğu söndürür; hissi alçaltır, vicdanları köreltir.

Bedîüzzaman Hazretleri -varlığın sebep ve hikmetini anlamış, hayatını ona göre düzenlemiş ve eserlerini de o zâviyeden yazmış bir İslâm âlimi olarak- namazın 'nasıl'ından çok 'ne ve niçin'ine bakmıştır.

Eserlerinde şu soruyu sormuştur: Namaz nedir ve niçin kılınır? Çünkü bu zamanda insanların namazın nasıl kılındığından çok, niçin kılındığı konusunda eksikliği vardır. Niçinini bilen, nasılını öğrenir. Nasıl kısmı ise, hadd-i zâtında fıkıh kitaplarında anlatılmaktadır.

İşte namaz.name, bu düsturu temel alarak, namazı "niçin" kıldığımızın hikmetlerini her daim hatırlamak ve ona göre ibadet etmek maksadıyla hazırlanmıştır.

Kaynağımız en başta Allah'ın kelâmı Kur'ân-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hadisleri ve sünnet-i seniyyesidir. Ve bu kaynakları tam manasıyla anlamamıza yardımcı olan Kur'ân'ın tefsiri Risâle-i Nur'dur.

Siteden haberler için twitter.com/namazname adresini takip edebilir, fikir ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Namazımız mübârek olsun!